Loser Bracket
vs.

  • eu (SVO)_First_
  • ru (SVO)GanjaBoy
  • ua (SVO)Gvardman
  • eu (SVO)Leshiy
  • ru (SVO)stalker_rus
  • ru (SVO)zhora
  • ru (SVO)zhura

1

-

0

quickresult
1
-
0